جمعه 23 آذر 1397

برگزاری جلسه تنظیم وتاییدتعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398

 در راستای تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده و با توجه به اختیارات وزارت کشور حاصله از ماده 30 آئین نامه مالی شهرداریها ، به منظور تنظیم وتاییدتعرفه عوارض و بهای خدمات سال 98و همچنین چگو

0 08:48 1397/09/20

برگزاری جلسه هم اندیشی با شهردار و اعضای شورای اسلامی سنگر

جلسه هم اندیشی شهردار و اعضای  شورای اسلامی شهر در روز چهارشنبه مورخ  97/08/14 در محل شهرداری سنگر  با حضور جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گی

0 10:11 1397/09/15

برگزاری دومین سمینار شهرداران استان گیلان باحضور استاندار محترم گیلان

دومین سمینار شهرداران استان گیلان با حضور جناب آقای دکتر سالاری استاندار محترم گیلان در روز پنجشنبه مورخ  97/09/08  برگزار شد.  درابتدا رئیس شورای اسلامی شهر و آقای مهندس پورقربان شهردار

0 10:12 1397/09/10

برگزاری جلسه هم اندیشی در شهرداری صومعه سرا

جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها روز سه شنبه مورخ 97/09/06 باحضور در شهرداری صومعه سرا در جلسه هم اندیشی با آقای حقیقی شهردار محترم صومعه سرا و اعضای شورای اسلامی 

0 10:06 1397/09/10

جلسه هم اندیشی شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر رضوانشهر

جلسه هم اندیشی شهردار و اعضاء  شورای اسلامی شهر در روز چهارشنبه مورخ   97/08/30  در محل شهرداری رضوانشهر با حضور جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استاندا

0 11:37 1397/09/01

جلسه هم اندیشی شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر بندرانزلی

جلسه هم اندیشی شهردار و اعضاء  شورای اسلامی شهر در روز چهارشنبه مورخ   97/08/30  در محل شهرداری بندرانزلی  با حضور جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استان

0 11:32 1397/09/01
دولت و ملت همدلی و همزبانی