جمعه 1 تیر 1397

دریافت جزوات اموزشی کارکنان شهرداریها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/08/05 13:43 ویرایش : ‎1394/12/08 12:39 بازدید: 2656

برای دریافت نسخه الکترونیکی  جزوات اموزش عمومی کارکنان شهرداریها روی فایل های پیوست کلیک نمائید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی