برنامه اموزشی حضوری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/07/27 11:28 ویرایش : ‎1395/07/27 11:37 بازدید: 234

برای مشاهده برنامه آموزشی حضوری  کارشناسان و مدیران شهرداریهای استان گیلان در آبان  و آذر ماه 1395 (سالجاری)  روی فایل پیوست زیر کلیک کنید 

دولت و ملت همدلی و همزبانی