برنامه کلاسی کارشناسان و مدیران شهرداریهای استان گیلان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/06/17 11:08 ویرایش : ‎1395/06/17 11:16 بازدید: 336

برای مشاهده برنامه کلاسی کارشناسان و مدیران شهرداریهای استان گیلان در شهریور و مهر ماه 1395 (سالجاری)  روی فایل پیوست زیر کلیک کنید 

دولت و ملت همدلی و همزبانی