چهارشنبه 7 فروردین 1398

فهرست دوره های جهاد 1397

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/30 12:10 ویرایش : ‎1397/10/10 11:11 بازدید: 295

برای مشاهده لیست دوره های مجازی و حضوری جهاد دانشگاهی 1397  روی فایل های پیوست کلیک کنید

دولت و ملت همدلی و همزبانی