یکشنبه 30 تیر 1398

باحضورمعاون دفترامورشهری استانداری معارفه شهردارخمام برگزارشد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/08/07 14:13 بازدید: 159

در اجرای تبصره 3 بند1 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ آقای موسی فکورپاشاکی که با حکم استاندار گیلان بعنوان شهردارخمام منصوب شده بود؛ معارفه شد.

در این مراسم که مهندس محمود قاسمی؛معاون محترم اداره کل امورشهری و شوراهای استانداری گیلان در آن حضور داشت؛ آقای موسی فکور؛ بعنوان شهردار شهر خمام ؛از توابع شهرستان رشت معارفه گردید.

محمودقاسمی در این مراسم گفت: انتظار میرود برنامه پنجساله با برش یکساله بمنظور توسعه شهر خمام در شهرداری تهیه و تدوین گردد ونسبت به اجرای دقیق سیاست های عمومی دولت در هماهنگی و در همکاری متقابل با مسئولین محترم شهرستان و شهر و با بهره گیری و استفاده بهینه از همه ظرفیت ها، و توجه به حفظ و حراست از اموال عمومی و بیت المال ،بهبود وضعیت رفاهی شهروندان؛اعتلای فرهنگ شهرنشینی و ساماندهی جامعه شهری در خدمت رسانی به مردم عزیزشهر خمام تلاش نمایند.

شایان ذکر است پس از شروع به کار دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ تا تاریخ هفتم آبان 1396 چهل و پنج شهردار از 52 شهرداری استان گیلان احکام آنان صادر شده است.

دولت و ملت همدلی و همزبانی