یکشنبه 30 تیر 1398

سفر آموزشی مدیران شهری ، کارشناسان شهرداریها درخصوص پسماند به مشهد مقدس

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/08/11 13:23 ویرایش : ‎1396/08/11 13:34 بازدید: 163

اولین دوره سفر آموزشی مدیران شهری اعم از شهرداران ، کارشناسان شهرداری و برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه با موضوع مدیریت پسماند در شهر مشهد مقدس از تاریخ 96/08/10 لغایت 96/08/11 با مدیریت و هماهنگی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای استان درحال انجام می باشد.

این دوره به منظور ارتقای دانش فنی و اشنایی شرکت کنندگان با روش های مدیریت مواد زائد شهری با حضور 25 نفر در حال اجرا می باشد و برای شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی