یکشنبه 30 تیر 1398

احکام انتصاب سه شهردار دیگر شهرهای گیلان صادر شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/09/18 19:52 ویرایش : ‎1396/09/18 19:54 بازدید: 225

استان گیلان دارای 52 شهر است که پس از روی کارآمدن شوراهای اسلامی دوره پنجم شهرها؛روند انتخاب و انتصاب شهرداران انجام پذیرفت.

با انتخاب مازیار صفایی اصلی بعنوان شهردار شهر رضوانشهر و ایوب مهدی پور بعنوان شهردار شهر بره سر شهرستان رودبار و فیض بخش بعنوان شهردار شهر رودبار؛احکام 51 شهردار شهرهای استان گیلان پس از انتخاب توسط شوراهای اسلامی شهر؛ از سوی جناب آقای دکتر سالاری استاندار محترم  گیلان صادر گردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی