یکشنبه 30 تیر 1398

برگزاری کارگاه آموزشی مناسب سازی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/10/09 11:14 ویرایش : ‎1396/10/09 12:18 بازدید: 215

براساس مصوبه مورخ 96/08/20 کمیته تخصصی مناسب سازی استان کارگاه اموزشی مناسب سازی با حضور کارشناسان دفاتر فنی شهرداریهای ، نظام مهندسی ، روسای بهزیستی شهرستانها و .... با همکاری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان ، اداره کل بهزیستی استان و سازمان نظام مهندسی استان در سالن باغچه بان بهزیستی در روز چهارشنبه مورخ 96/10/06 برگزار شد.

در این جلسه مباحثی همچون معلولیت و انواع آن  تاریخچه، رفتار های اجتماعی در رابطه با معلولیت، رویکرد دنیای امروز  در برخورد با  معلولیت، تاثیر مناسب سازی در حضور موثر و مشارکت اجتماعی همه افراد جامعه با هر سطح توانایی،  قوانین و مقررات موجود و سیاست های کشور در حمایت از اجرای امر مناسب سازی، ضوابط و مقررات و استانداردهای  مناسب سازی توسط خانم انسیه سروش مسئول دبیرخانه مناسب سازی و خانم مهندس سمیه صدیقی از سازمان نظام مهندسی استان ارائه گردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی