یکشنبه 30 تیر 1398

اولین جلسه هم اندیشی شهرداران تابعه شهرستان رودبار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/06 10:19 ویرایش : ‎1397/05/06 10:21 بازدید: 166

اولین جلسه هم اندیسی شهرداران تابعه شهرستان رودبار  در تاریخ 97/05/03 در شهرداری رستم‌آباد با حضور آقای مهندس عباسقلی زاده  مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و کارشناسان آن دفتر برگزار گردید.  ایشان با اشاره به سیاستهای ابلاغی از سوی دفتر امور شهری و شوراهای به دو مبحث اساسی زبله و منابع درآمدی پایدار شهری و آینده نگری در این موراد علی الخصوص بحثهای زیست محیطی که جزء مباحث جهانی است و به کشور و منطقه خاصی محدود نمیگردد  باید با یک تفکر شهرستانی در منطقه رودبار برای بحث پسماند چاره اندیشی شود و برنامه ریزی های لازم انجام شود. شهرداران می‌بایست موضو کم نمودن زباله را از طریق آموزشهای شهروندی علی الخصوص آموزشهای چهره به چهره دنبال نمایند و موضوع دیگر بحث تفکیک از مبدا و.... ایشان در ادامه به مدیریت یکپارچه شهری و درآمد پایدار در شهر ، مهندسی ارزش و تأکید در شرکت کارکنان در کلاسهای آموزشی و ... مفصل مطالبی را بیان نمودند. سپس هریک از شهرداران رودبار-منجیل- لوشان- جیرنده- بره سر- توتکابن و رستم آباد به بیان مسائل و مشکلات موجود در شهرداری پرداخته  و مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها بهمراه گروه کارشناسی خود به ارائه راهکارهای لازم پرداختند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی