یکشنبه 30 تیر 1398

برگزاری جلسه برنامه پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/11 09:18 ویرایش : ‎1397/08/30 12:18 بازدید: 164

جلسه برنامه پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمدبه ریاست جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در روز چهارشنبه 97/05/09 برگزار گردید. ایشان براجرای کمربند سبز درحاشیه شهر ، اجرای شناسایی و ارائه اطلاعات رقومی و توصیفی اراضی تحت مالکیت دولتی و ملی و اجرای طرح حدنگاری تاکید نمودند.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی