سه شنبه 28 خرداد 1398

انتصاب شهرداران استانه اشرفیه و گوراب زرمیخ

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/07/08 13:53 ویرایش : ‎1397/08/30 12:18 بازدید: 229

براساس احکام صادر شده  از سوی جناب آقای دکتر سالاری استاندار محترم گیلان ، آقایان محمد دانش شکیب بعنوان شهردار استانه اشرفیه و آقای عبدالرضا فرج زاده بعنوان شهردار گوراب زرمیخ آغاز بکار کردند.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی