چهارشنبه 7 فروردین 1398

برگزاری هشتمین کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای استان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/07/22 08:06 ویرایش : ‎1397/08/30 12:18 بازدید: 134

هشتمین کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای استان با موضوع نحوه تعامل شوراهای اسلامی شهر با شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت منطقه‌ای در روز پنجشنبه مورخ  1397/07/19 در فرمانداری رشت با حضور جناب آقای مومن‌زاده فرماندار محترم شهرستان رشت، جناب آقای ویشگایی معاون محترم برنامه ریزی و امورعمرانی فرمانداری‌، جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و کارشناسان وی برگزار شد. مخاطبین این دوره اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان‌ رشت بودند که مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در خصوص عدم دخالت شوراها در عزل و نصب های پرسنلی- پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی در کارهای اجرایی شهرداری- بررسی موضوعات قابل طرح در جلسه شوراها ابتدا به ساکن در جلسات کمیسیونهای شورا- طرح نظرات شوراها در قالب مصوبات – تقویت نیروی انسانی- ارتباط و تعامل با دستگاههای اجرایی منجمله فرمانداری و سایر دستگاهها  -نحوه ایجاد روابط حسنه و جلب همکاری متقابل دستگاههای اجرایی، تهیه طرح‌های پیشنهادی و بررسی ماهانه صورت درآمد و هزینه شهرداری و شورا و اطلاع‌رسانی عمومی آنها، تصویب آیین‌نامه‌ها و وضع مقررات در خصوص مدیریت پسماند، حمل و نقل، حفاری، تبلیغات محیطی، چگونگی نحوه تنظیم صورتجلسات ، قانون برنامه پنجم توسعه و مدیریت واحد شهری ، سیاستهای شورا در مباحث مالی (‌دفترچه تعرفه عوارض و بودجه ) و پرداحت حقوق پرسنل،‌اعتبارات، نظارت بر قیر کمکی ،‌ بحث استیضاح شهردار و اختیار شورا در این مورد  و... به طور مبسوط مطالبی بیان نمودند. در ادامه شوراها را از هرگونه دخالت در امور اجرایی بویژه به‌کارگیری افراد، عزل و نصب کارکنان و دستور دادن به آنها برحذر داشتند.و بیان نمودند  شوراها و شهرداری‌های می توانند نسبت به اعلام مشکلاتشان به دفتر امور شهری و شوراها اقدام تا نسبت به پیگیری آن از این ناحیه اقدام لازم صورت پذیرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی