چهارشنبه 7 فروردین 1398

جلسه بررسی مدیریت بهره برداری اراضی ملی مرتبط با حوزه مدیریت پسماند و گردشگری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/07/23 11:16 ویرایش : ‎1397/08/30 12:18 بازدید: 165

بمنظور رفع مسائل و مشکلات مدیریت بهره برداری اراضی ملی مرتبط با حوزه مدیریت پسماند و گردشگری جلسه ای در روز یکشنبه مورخ97/07/22 با حضور جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها ، فرماندار محترم شهرستان ماسال ، شهرداران محترم شهرهای پره سر و بندرانزلی ، مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، برگزار و مقرر گردید براساس شرح خدمات سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام مقتضی بعمل آید.

گالری عکس مرتبط تصاویر جلسه اراضی
دولت و ملت همدلی و همزبانی