سه شنبه 23 مهر 1398

اولین دوره سفر آموزشی شهرداران ومدیران شهردایهای استان گیلان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/01 09:36 ویرایش : ‎1397/08/30 12:17 بازدید: 250

  دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان اولین دوره سفر آموزشی شهرداران، مدیران شهرداری و برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه با موضوع مدیریت پسماند و بازآفرینی شهری در شهر  تبریز از تاریخ 97/07/23 لغایت 97/07/26 بمنظور  بازدید از وضعیت تفکیک از مبداء، جمع‌آوری، پردازش، دفع پسماندها و بازآفرینی شهری را برگزار کرد.

این دوره با حضور نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهرها، شهرداران شهرهای آستارا، منجیل، کیاشهر، چاف‌ چمخاله، گوراب‌زرمیخ. ماکلوان، پره سر،‌ خشکبیجار و نمایندگانی از شوراهای اسلامی چاف و چمخاله ، جیرنده، گوراب زرمیخ، منجیل و کارشناس ماسال، معاون شهرداری تالش ، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت و کارشناس مربوطه همچنین چند تن از کارشناسان کارخانه کود آلی گیلان و کارشناسان دفتر شهری به منظور تبادل تجربه، ارتقای دانش فنی و افزایش انگیزه جهت بهبود مدیریت پسماند  و ارتقاء شاخص‌های بازآفرینی در حوزه مدیریت شهری استان گیلان برگزار شد.

در این دوره بازدید از محل دفن بهداشتی زباله – تصفیه خانه شیرابه- کاشت 17 هزار اصله درخت در مجاورت محل دفن بهداشتی زباله و آبیاری آن مکان از محل تصفیه  شیرابه با همراهی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و برگزاری جلسه در آن سازمان بمنظور تبادل تجربه و آشنایی با پهنه‌بندی مدیریت پسماند استان گیلان و نیز بازدید از پروژه‌های بازآفرینی در بافت های فرسوده، مناطق حاشیه نشینی شهر تبریز و نشست تخصصی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در خصوص مسائل بازآفرینی و کارهای اجرا شده توسط شهرداری انجام پذیرفت.

گالری عکس مرتبط تصاویر سفر تبریز
دولت و ملت همدلی و همزبانی