سه شنبه 23 مهر 1398

برگزاری جلسه مسئولین امور اداری شهرداریها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/08/01 10:07 ویرایش : ‎1397/08/30 12:17 بازدید: 273

بمنظور آشنایی مسئولین امور اداری شهرداریهای تابعه استان با نحوه برگزاری ازمون استخدامی جلسه توجیهی در روز دوشنبه مورخ  97/07/30 توسط جناب آقای قاسمی معاون محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان و مسئولین امور اداری 52 شهرداری تابعه برگزار و در جلسه مذکور نحوه تکمیل فرم های مربوطه ، قوانین و مقررات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

گالری عکس مرتبط تصاویر جلسه ازمون
دولت و ملت همدلی و همزبانی