یکشنبه 30 تیر 1398

برگزاری جلسه هم اندیشی در شهرداری اسالم

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/10 12:18 ویرایش : ‎1397/10/10 12:19 بازدید: 148

جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها روز شنبه مورخ  97/10/08 باحضور در شهرداری اسالم  در جلسه هم اندیشی با آقای قوی پنجه  شهردار محترم اسالم  و اعضای شورای اسلامی شرکت کردند. شهردار اسالم  با بیان مسائل و مشکلات شهری و معرفی پروژه های درحال اجرا  خواستار کمک ها و اعتبارات  بیشتر ، پیگیری اعتبارات عمرانی و طرح های گردشگری شهر اسالم شدند. آقای عباسقلی زاده در خصوص   تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری  اسالم ، تعهد به بودجه تصویبی ، آموزش تفکیک از مبدا پسماند مطالبی را مطرح و اظهار داشتند در مورد پیگیری انجام درخواست های مطرح شده تلاش لازم بعمل خواهد آمد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی