پنجشنبه 31 مرداد 1398

بازدید مدیرکل دفتر شهری از شهرداری مرجقل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/11/11 10:24 بازدید: 227

جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها روز دوشنبه مورخ  97/11/08  باحضور در شهرداری مرجقل  با اعضای شورای اسلامی تولم شهر و کارکنان دیدار بعمل آوردند. اعضای شورای اسلامی  با بیان مشکلات  طرح ها و پروژه های عمرانی  شهرداری و برنامه ریزی انجام شده خواستار کمک های بیشتر دولتی در جهت پیشبرد برنامه ها و پروژه های شهرداری شدند. سپس آقای مهندس عباسقلی زاده  با حضور در جمع  کارکنان شهرداری خواستار  تلاش بیشتر آنان درجهت  ایجاد رفاه مطلوب  برای مردم شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی