پنجشنبه 31 مرداد 1398

برگزاری جلسه تهیه و تدوین برنامه محله بندی و برنامه راهبردی و عملیاتی شهرو شهرداری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/11/15 08:03 ویرایش : ‎1397/11/15 08:16 بازدید: 247

صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/14 جلسه ای با حضور رابطان شهرداری های استان به دعوت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری درخصوص تهیه و تدوین برنامه های محله بندی و راهبردی-عملیاتی شهرداری ها تشکیل شد، جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیر کل محترم  دفتر امور شهری و شوراها به بیان ضرورت و اهمیت این برنامه ها اشاره و تهیه  برنامه راهبردی را جزء الزامات و تکالیف شهرداریها اعلام و فعالیت ها و وظایف رابطین شهرداریها را تشریح نمودند. رابطین نیز موظف شدند برابر دستورالعمل ها اعلام شده نسبت به بررسی و اغاز فرایند تهیه برنامه  عملیاتی اقدام نمایند.

 

گالری عکس مرتبط تصاویر جلسه محله بندی
دولت و ملت همدلی و همزبانی