پنجشنبه 31 مرداد 1398

جلسه برون سپاری خدمات قابل وگذاری حمل ونقل بار و مسافر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/16 07:56 بازدید: 103

جلسه برون سپاری خدمات قابل وگذاری حمل ونقل بار و مسافر بر اساس دعوتنامه شماره 1214/442/80/98 مورخ 07/02/ 1398 درساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1398/02/11 با حضور جناب آقای مهندس مقدم معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری ، جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها و سرکار خانم مهندس میرسیدی مدیر کل محترم دفتر فنی ،حمل و نقل و ترافیک و با حضور مدیر عامل محترم اتحادیه شرکت تعاونی تاکسیرانی استان گیلان و اعضای هئیت مدیره و شهردارا ن مراکز شهرستانها در دفتر کار معاون عمرانی برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر و بیان نقطه نظرات مقرر شد شرح وظایف برون سپاری خدمات قابل وگذاری حمل و نقل بار و مسافرشهرداری ها به شرکت تعاونی تاکسیرانی استان مشخص و دستورالعمل اجرایی آن با هماهنگی شهرداری ها تهیه و وظایف شرکت تعاونی تاکسیرانی تعیین گردد..

دولت و ملت همدلی و همزبانی