جمعه 29 شهریور 1398

برگزاری جلسه مقابله با تخلفات ساختمانی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/21 13:55 ویرایش : ‎1398/02/21 13:58 بازدید: 146

نظر به اهمیت موضوع مقابله با تخلفات ساختمانی در سطح استان و ارائه راهکارهای موثر و مناسب با رعایت همه جانبه قانون و مقررات جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز جلسه ای در روز شنبه مورخ 98/02/21 به ریاست جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و کارشناسان ذیربط و اعضای کارگروه مقابله با تخلفات ساختمانی تشکیل گردید در جلسه مذکور ضمن بررسی امار تخلفات سال 1397 در شهرهای مختلف استان ، راهکارهای لازم بررسی و جهت ابلاغ به شهرداریها مورد تصویب قرار گرفت .

دولت و ملت همدلی و همزبانی