پنجشنبه 31 مرداد 1398

جلسه طرح محله بندی شهرداریهای کوچصفهان و کلاچای

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/01 10:36 ویرایش : ‎1398/03/01 10:40 بازدید: 117

جناب آقای مهندس عباسقلی زاده در نشستی که با حضور شهردار و کارشناسان مرتبط؛ اعضای شورا و مشاور طرح محله بندی شهرداری کوچصفهان در روز دوشنبه مورخ 98/02/30 در محل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد بر اهمیت محله بندی در نظام مدیریت شهری و ایجاد یکپارچگی اجتماعی تأکید کرد. مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری ضمن برشمردن اهمیت تشخیص تقسیمات درون شهرها بر تبیین شفاف تر ساختار کالبدی شهر؛ به بهبود و سازمان دهی نظام تقسیمات در جهت کارایی مدیریت شهری، ارتقاء و تقویت حس مکان و انطباق با نیازها و تغییرات جدید در زندگی شهری اشاره کرد. عباسقلی زاده در ادامه ضمن تأکید بر بررسی و مطالعه عوامل اثرگذار در شکل گیری محله های شهری بر اهمیت آنچه که باعث شکل گیری، قوام و یکپارچگی و انسجام محله ها از گذشته میشده پرداخت و اظهار داشت وجود نوعی همبستگی و اتحاد در میان افراد محله بوده است که این اتحاد و همبستگی نقش مهمی در حمایت هم محله ای ها از همدیگر، تعاون و همکاری و مشارکت بین آنها در امور محله داشته است وی با اشاره بر چگونگی تقسیمات محله ای در ادوار مختلف؛ ارائه شاخص های مناسب جهت تهیه برنامه محله بندی را در مسیر افزایش هویت محله ها و در نتیجه افزایش مشارکت مردم محله و سرمایه اجتماعی از ضروریات تهیه این طرح برشمرد.

مهندس عباسقلی زاده در نشست بعدی همانروز که با حضور شهردار و کارشناسان مرتبط و مشاور طرح محله بندی شهرداری کلاچای در محل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد بر ضرورت بررسی سابقه تاریخی و عرفی محله ها و شناخت ابعاد آن در نظام برنامه ریزی شهری تأکید کرد. مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری در ادامه سخنانش ضمن اشاره به رعایت ضوابط و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور در جهت تهیه این طرح اظهار داشت که اگر محله بندی شهرها متناسب با معیارهای واقعی شهرسازی صورت گیرد می تواند به افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، انتخاب واقعی شورای شهر و شهردار؛ کاهش هزینه های سنگین شهرداری در جهت کنترل توسعه فیزیکی شهر با انتخاب نگهبان و پلیس محله، سهولت ارائه خدمات شهری و شکل گیری شورای حل اختلاف محله منجر شود.

دولت و ملت همدلی و همزبانی