پنجشنبه 31 مرداد 1398

برگزاری جلسه طزح محله بندی رودسر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/02 13:06 بازدید: 115

مهندس عباسقلی زاده در نشستی که با حضور شهردار و کارشناسان مرتبط؛ اعضای شورا طرح محله بندی شهرداری رودسر در محل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 برگزار شد محله را نماد پایداری سکونت برشمرد و افزود روابط همسایگی و پیوندهای محلی، مبنا و اساس مشارکت اجتماعی در سکونتگاههای انسانی است وی در ادامه با اشاره به اینکه پایداری هویت در محله با ارجاع به ریشه ها و خاستگاههای قدیمی آن قابل دسترسی است بیان داشت نظم فضاهای پر و خالی، خوانایی فضا و سیمای محله ای و کیفیت بصری مناطق روستایی گذشته از جمله ارزش هایی هستند که در ذهن مردم نقش بسته اند و در واقع؛ مجموعه اینها، هویت محله های مسکونی را شکل می دهند، بنابراین پایداری آن ضروری است. عباسقلی زاده در ادامه افزود در گذشته هر محله با ارائه خدمات روزمره مورد نیاز و با ایجاد نمادهای محله ای و ویژگی های خاص موجب میشد ساکنان آن نوعی احساس تعلق و نوعی هویت داشته باشند تا جایی که هر شهروند با نام محله ای که در آن می زیست شناخته میشد. مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری در پایان سخنانش بازگشت به الگوی توسعه محلات را راهی برای دستیابی توسعه پایدار برشمرد و اذعان داشت برای دستیابی به توسعه پایدار شهری باید از مقیاس کوچک تر یعنی محله شروع کنیم

دولت و ملت همدلی و همزبانی