جمعه 29 شهریور 1398

برگزاری جلسات محله بندی شهرداریهای احمدسرگوراب و پره سر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/12 11:53 ویرایش : ‎1398/03/12 12:05 بازدید: 145

جناب اقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها طی دوجلسه ایکه در روز یکشنبه مورخ 98/03/12 با حضور شهرداران احمد سرگوراب و پره سر داشتند موضوع محله را نماد پایداری سکونت ، مبنا و اساس مشارکت اجتماعی در سکونتگاههای انسانی برشمردند و بازگشت به الگوی توسعه محلات را راهی برای دستیابی توسعه پایدار دانستند و براجرای طرح محله بندی در شهرداریها تاکید نمودند. مقرر شد طرح محله بندی دو شهرداری پره سرو احمدسرگوراب مورد بررسی و ویرایش قرار گیرد.

گالری عکس مرتبط جلسه محله بندی
دولت و ملت همدلی و همزبانی