دوشنبه 18 آذر 1398

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستانهای رودسر و املش

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/13 11:52 ویرایش : ‎1398/04/13 11:59 بازدید: 153

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای استان با موضوع شرح وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه املش و رودسر به صورت منطقه‌ای در تاریخ 1398/04/10 با حضور فرماندار و جناب آقای عباسقلی‌زاده، مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها و کارشناسان ذیربط استانداری آقای حمزه خوشحال و خانم زهرا موحدی برگزار شد. مخاطبین این دوره اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستانهای رودسر و املش بودند. در کارگاه آموزشی مذکور به شرح وظایف شوراهای اسلامی مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پرداخته شد و به سوالات اعضای حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی