سه شنبه 23 مهر 1398

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رودبار - استارا - بندرانزلی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/24 11:58 ویرایش : ‎1398/04/24 12:14 بازدید: 188

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای استان با موضوع شرح وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رودبار در تاریخ 98/04/16 و شهرهای تابعه شهرستان بندرانزلی در تاریخ 98/04/23 و شهرهای تابعه شهرستان استارا در تاریخ 98/04/30 با حضور فرمانداران و جناب آقای عباسقلی‌زاده، مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها و کارشناسان ذیربط استانداری آقای حمزه خوشحال و خانم زهرا موحدی برگزار شد. مخاطبین این دوره اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستانهای رودبار - استارا و بندرانزلی بودند در کارگاه آموزشی مذکور به شرح وظایف شوراهای اسلامی مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پرداخته شد و به سوالات اعضای حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی