سه شنبه 23 مهر 1398

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/30 08:25 بازدید: 199

کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای استان با موضوع شرح وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت (بجز شهررشت) در تاریخ 98/04/26 با حضور جناب آقای مهدوی بخشدار خمام و جناب آقای عباسقلی‌زاده، مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها و کارشناسان ذیربط استانداری آقای حمزه خوشحال و خانم زهرا موحدی برگزار شد. مخاطبین این دوره اعضای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت (بجز شهر رشت) بودند در کارگاه آموزشی مذکور به شرح وظایف شوراهای اسلامی مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پرداخته شد و به سوالات اعضای حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی