جمعه 29 شهریور 1398

جلسه کمیته اجرایی اموزش و توانمندسازی شهرداریها و دهیاریها

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/24 10:11 ویرایش : ‎1398/05/24 10:12 بازدید: 82

اولین جلسه کمیته اجرایی اموزش و توانمند سازی شهرداریها و دهیاریهای استان در روز یکشنبه مورخ 98/05/20 باحضور جناب آقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و جناب اقای پیرعلایی مدیرکل دفتر امور روستایی و شهردار خشکبیجار ، شهردار رشت و کارشناسان دفتر امور شهری برگزار شد و درخصوص دوره های اموزشی برگزار شده شهرداریها و دهیارها در سال 1397 و همچنین چگونگی اجرای دوره های مجوز دار سال 1398 و سفر های اموزشی شهرداران و دهیاران بحث و تصمیمات لازم اخذ شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی