جمعه 29 شهریور 1398

جلسه کاربست طرح های تحقیقاتی (برنامه محله بندی و راهبردی عملیاتی )

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/24 10:19 بازدید: 90

جلسه کاربست طرح های تحقیقاتی از جمله برنامه های محله بندی و منطقه بندی و راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری به ریاست جناب اقای مهندس عباسقلی زاده مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها ، اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در خصوص تبیین موضوع و چگونگی فرآیند تهیه (براساس دستور العمل ارسالی از وزارت کشور ) برگزار شد و

دولت و ملت همدلی و همزبانی