یکشنبه 30 تیر 1398

معارفه شهردار جدید چاف و چمخاله

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/18 13:32 بازدید: 164

طی مراسم تودیع و معارفه که در روز شنبه مورخ  17/05/1394 در شهرداری چاف و چمخاله شهرستان لنگرود برگزار گردید  آقای  رضا همام  ذاکری بعنوان شهردار جدید  معرفی و از خدمات آقای دانش شکیب شهردار اسبق تقدیر و تشکر بعمل آمد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی