یکشنبه 30 تیر 1398

توزیع قیر یارانه ای در شهرهای شهرستان رشت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/27 12:31 ویرایش : ‎1394/05/28 11:10 بازدید: 146

جلسه هماهنگی توزیع قیر یارانه ای شهرهای شهرستان رشت با حضور شهرداران شهرهای مذکور و معاون اداره راه و شهرسازی استان در دفتر امور شهری و شوراها برگزار شد و مقرر گردید شهرداران مذکور نسبت به جذب سهمیه اختصاصی و انجام پروژه های اسفالت درون شهری اقدام نمایند. 

دولت و ملت همدلی و همزبانی